Good Tricks goodtricks
  • USA
  • https://vn-rom.net/category/thu-thuat-hay/
  • Bước 1: Trong cuộc trò chuyện trên Zalo, nhấn vào biểu tượng "Ghi âm". Bước 2: Ghi lại tin nhắn thoại mà bạn muốn chuyển đổi thành văn bản. Bước 3: Sau khi ghi âm xong, nhấn vào biểu tượng "Dừng" để kết thúc quá trình ghi âm.

  • Joined on